Veluwse Modelspoor Club

Onze club is opgericht in 1981 en we houden onze clubavonden in het Huis van de Buurt Vegtelarij, Europalaan 48, 8161 ZA EPE. ( koppelswoe.nl )
Momenteel hebben we 19 leden. We komen op maandagavond bij elkaar van 19:30 uur tot 22:00 uur.
De contributie bedraagt € 50.- per jaar. Jeugdleden, gezinsleden en studenten betalen € 25.- per jaar
Ons clubjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Tussentijds lid worden is altijd mogelijk. Dan wordt de contributie berekend naar rato.

In de maanden juli en augustus houden we zomerreces.

Op het ogenblik zijn we bezig met verschillende moduleprojecten om gezamenlijk te bouwen en te kunnen rijden.

De meeste clubleden hebben thuis ook een modelspoorbaan en rijden daar met Nederlands, Duits, Zwitsers of ander materieel.

Af en toe houden we ook een thema-avond over allerlei spoorse onderwerpen. We nodigen dan een specialist uit op het gebied van grootspoor of modelspoor.

Ook eigen leden verzorgen soms een thema, zoals zelfbouw, techniek, scenery of het grootbedrijf. Tegenwoordig is er veel aandacht voor digitaal rijden.

Als club zijn wij geabonneerd op verschillende hobbytijdschriften.

Wilt u eens een avond bijwonen, maar wilt u eerst meer informatie bel dan met onze secretaris,
dhr. Fred van Brussel 06-1556 1850 of mail naar secretaris@vmc-epe.nl.
U bent van harte welkom.