Veluwse Modelspoor Club

Onze club is opgericht in 1981 en is gevestigd in het Kulturhus EGW (Eper Gemeente Woning) te Epe.
Hier hebben we de beschikking over een zolderruimte, die we van het Kulturhus huren.
Deze zgn. ‘Spoorzolder’ is ook toegankelijk met een traplift.
Momenteel hebben we 30 leden. We komen op een maandagavond bij elkaar van 19:30 uur tot 22:00 uur.
De contributie bedraagt € 55,- per clubjaar. Jeugdleden en studenten betalen € 27.50 per clubjaar.
Ons clubjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Tussentijds lid worden is altijd mogelijk.

Sinds kort zijn gestart met een nieuw clubproject. We bouwen 4 modules gecombineerd in de H0 en N schaal.
Hierbij staat het gezamenlijk bouwen en rijden voorop. Het wordt een Nederlandse fantasie baan waaraan ieder lid zijn steentje kan bijdragen. Op deze baan zal zowel digitaal als analoog gereden kunnen worden.

Af en toe houden we ook een thema-avond over allerlei spoorse onderwerpen. We nodigen dan een specialist uit op het gebied van grootspoor of modelspoor. Ook eigen leden verzorgen soms een thema, zoals zelfbouw, techniek, scenery of het grootbedrijf. Tegenwoordig is er veel aandacht voor het digitaal rijden.

Onze club heeft landelijke bekendheid gekregen door de bouw van de historische ‘Baronnenlijn’, de reeds lang opgeheven spoorlijn Apeldoorn – Hattemerbroek.
De meeste clubleden hebben thuis ook een modelspoorbaan en rijden daar met Nederlands, Duits, Zwitsers of ander materieel.

De VMC beschikt over een eigen bibliotheek met een grote verzameling aan model(spoor)boeken.
Ook zijn we als club geabonneerd op verschillende hobbytijdschriften.

Wilt u eens een avond bijwonen, bel dan voor een afspraak met onze secretaris,
dhr. Fred van Brussel 06-26242247 of mail naar secretaris@vmc-epe.nl.
U bent van harte welkom.