Veluwse Modelspoor Club

Vanwege de besmettelijkheid van het coronavirus wordt geadviseerd om bij klachten de clubavond niet te bezoeken.

Onze club is opgericht in 1981 en is gevestigd in Buurthuis Vegtelarij, Europalaan 48, 8161 ZA EPE
Hier huren we permanent een ruimte waar we bouwen, praten, lezen en onderlinge contacten onderhouden.
Momenteel hebben we 19 leden. We komen op een maandagavond bij elkaar van 19:30 uur tot 22:00 uur. Het gehele jaar door, ook in vakantietijd!
De contributie bedraagt € 100,- per clubjaar. Jeugdleden, gezinsleden en studenten betalen € 50.- per clubjaar.
Ons clubjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Tussentijds lid worden is altijd mogelijk. Dan wordt de contributie berekend naar rato.

Sinds een tijd zijn we gestart met een nieuw clubproject. We bouwen 4 modules gecombineerd in de H0 en N schaal.
Hierbij staat het gezamenlijk bouwen en rijden voorop. Het wordt een Nederlandse fantasie baan waaraan ieder lid zijn steentje kan bijdragen. Op deze baan zal zowel digitaal als analoog gereden kunnen worden.

Om meer jeugdleden te krijgen, zijn we ook begonnen met de bouw van een modulaire Märklin C-Track jeugdbaan. Dit is een baan die wordt opgebouwd uit modules van 50 x 50 cm. De baan is in schaal H0 (1:87). De bedoeling is om zowel bij de bouw als het gebruik zoveel mogelijk jeugd te betrekken.

Af en toe houden we ook een thema-avond over allerlei spoorse onderwerpen. We nodigen dan een specialist uit op het gebied van grootspoor of modelspoor. Ook eigen leden verzorgen soms een thema, zoals zelfbouw, techniek, scenery of het grootbedrijf. Tegenwoordig is er veel aandacht voor het digitaal rijden.

Onze club heeft landelijke bekendheid gekregen door de bouw van de historische ‘Baronnenlijn’, de reeds lang opgeheven spoorlijn Apeldoorn – Hattemerbroek.
De meeste clubleden hebben thuis ook een modelspoorbaan en rijden daar met Nederlands, Duits, Zwitsers of ander materieel.

De VMC beschikt over een eigen bibliotheek met een grote verzameling aan model(spoor)boeken.
Ook zijn we als club geabonneerd op verschillende hobbytijdschriften.

Wilt u eens een avond bijwonen, bel dan voor een afspraak met onze secretaris,
dhr. Fred van Brussel 06-1556 1850 of mail naar secretaris@vmc-epe.nl.
U bent van harte welkom.